Zwroty – odstąpienie od umowy

Termin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Procedura

Aby skorzystać z przysługującego prawa, Klient musi o tym poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza dostępnego na stronie ceramico24.pl pod linkiem, jednak nie jest to obowiązkowe. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest przez nas respektowana – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem, na poniższy adres biuro@ceramico24.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Ceramico24 s.c., ul. Różana 21, 55-010 Radomierzyce

Zwrot towaru

Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki. Towar należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym gresy (płytki ceramiczne) przed uszkodzeniami fizycznymi. Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu zalecamy dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz fakturę (ksero) zakupu.

Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres magazynu wyznaczonego przez pracownika Biura Obsługi Klienta
Z formularza zwrotu można skorzystać tutaj.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość produktu oraz naliczony w ramach zamówienia koszt dostawy do Klienta. Wyjątkiem są dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep. Koszty zwrotu (wysyłka) obciążają Klienta.

Płatności powinny zostać zwrócone przez sprzedawcę w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów i zweryfikowania jego ilości praz stanu. W przypadku, gdy towar wróci do sprzedawcy w stanie wskazującym na jego używanie, niekompletnym lub zniszczonym (częściowo lub w całości), sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku uzupełnienia/naprawienia szkody przez klienta w terminie siedmiu dni roboczych, sprzedawcy przysługuje prawo do proporcjonalnego do uchybień/braków potrącenia kwoty podlegającej zwrotowi.

Wartość zakupionego towaru zostanie zwrócona na:

Konto z którego została dokonana płatność, przelewem zwrotnym do Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania i zweryfikowania zwróconego towaru, bez dodatkowych opłat) po otrzymaniu podpisanego scanu faktury korygującej (o ile taka faktura będzie wystawiana).  Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, a następnie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o odesłanie podpisanego scanu w korespondencji zwrotnej.

Sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie jest możliwe są opisane szczegółowo w Regulaminie Zakupów w § 15. Cały regulamin znajdziesz TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 71-307-37-30 lub adresem biuro@ceramico24.pl

PROCEDURA REKLAMACJI

RĘKOJMIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, video, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Każda forma złożenia reklamacji jest przez nas respektowana – klient może wysłać zgłoszenie:

  • e-mailem na adres biuro@ceramico24.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Ceramico24 s.c., ul. Różana 21, 55-010 Radomierzyce
  • lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 71 307 37 30

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik odpowiedniego działu skontaktuje się z klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania. Po ustaleniu konieczności zwrotu reklamowanego towaru do magazynu Ceramico24 dedykowany doradca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia działań związanych z odesłaniem produktu. Przygotowanie towaru, opakowanie, stosowne jego zabezpieczenie oraz pozostały ciężar zwrotu towaru spoczywa po stronie Klienta.

Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żądania Klienta uznaje się za uzasadnione.

Warunki rozpatrywania reklamacji określone są szczegółowo w Regulaminie Zakupów, którego całą treść znajdziesz w tym miejscu.