Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne:

 1. Marka Ceramico24 należy do: DO SEDNA Sebastian Siwy, ul. Różana 21, 55-010 Radomierzyce, NIP: 894-17-04-766 Administratorem Twoich danych osobowych jest DO SEDNA Sebastian Siwy z siedzibą w Radomierzyce (55-010), ul. Różana 21, NIP 8941704766 REGON: 9301755633, (dalej Administrator, ceramico24.pl).
 2. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłączne na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu państwowego. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Przez bezustannie trwający okres prac nad naszą Platformą staramy się, aby bezpieczeństwo zakupów było priorytetem. Dlatego udostępniamy jedynie pewne rozwiązania. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przez nas przechowywane są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.
 5. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
  1. na podstawie zawartej z Tobą umowy, wyłącznie dla celów realizacji umowy;
  2. w innym zakresie – tylko na podstawie Twojej zgody
  3. jeżeli jako Administrator będziemy posiadać prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia swoich praw)
  4. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

3. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów w jakich zostały zebrane, w szczególności są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu udostępnienia funkcjonalności konta,
 2. w celu realizacji umowy,
 3. w celu rozpatrzenia reklamacji,
 4. w celu wysyłania Newsletter (w razie udzielenia zgody)

4. Prawa podmiotu danych.

 1. Przysługują Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych: Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.
  2. prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Możesz od nas żądać jedynie tych danych, jakie nam przekazałeś.
  3. prawo do poprawiania danych: Jeżeli posiadamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne – masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.
  4. prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyn. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:
   • złożone, a niezrealizowane zamówienie
   • zaległość w płatnościach
   • toczący się spór sądowy
   • zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych
  5. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu ceramico24.pl. Administrator wówczas zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, np.: z powodu roszczeń prawnych.
  6. prawo do niewyrażenia zgody na marketing: Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych.
  7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
   • nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ceramico24.pl, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
   • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
   • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych
   • jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

5. Zasady realizacji przysługujących Ci praw.

 1. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw napisz do nas na adres: biuro@ceramico24.pl lub skontaktuj się z BOK pod nr tel.: 71 307 69 00
 2. Administrator danych osobowych, dbając o zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych Twoich danych osobowych współpracuje wyłącznie z solidnymi dostawcami usług hostingowych oraz środowiska serwerowego.

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

 1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Newslettery wysyłamy do Ciebie na podstawie zawartej z Tobą Umowy.
 2. Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. adres
  4. numer telefonu
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom które współpracują z nami w celu realizacji usług marketingowych w tym firmom umożliwiającym dystrybucję cyfrowych materiałów marketingowych.
 5. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe, nie będą sprzedawane ani nie będą przekazywane firmom zewnętrznym.
 6. W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych bez podania przyczyn.
 7. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, co za tym idzie – nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.
 9. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

 1. W celach zakupu online przetwarzamy dane na podstawie zawartej z Tobą umowy sprzedaży.
 2. Klient może realizować zakupy online rejestrując konto w sklepie internetowym i/lub bez zakładania konta.
 3. Każde indywidualne zamówienie jest potwierdzane e-mail, natomiast w celu zrealizowania zamówienia niestandardowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in:

  1. zamówienia (w tym także przesyłania informacji o statusie dostawy)
  2. zwrotów
  3. wymian
  4. płatności
  5. zgłoszeń gwarancyjnych i/lub reklamacji
 5. W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. adres
  4. numer telefonu
  5. NIP
  6. adres dostawy
  7. adres IP Użytkownika
  8. informacje na temat płatności oraz jej historię
  9. informacje na temat zamówienia
 6. Jeżeli posiadasz konto, w celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. adres
  4. numer telefonu
  5. adres dostawy
  6. informacje na temat płatności oraz jej historię
  7. informacje na temat zamówienia
  8. ID klienta
  9. historię zakupów
 7. Informujemy Cię, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT).
 8. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które podobnie jak my – są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 03 (słownie: trzech) lat od dnia, w którym skorzystałeś z usługi zakupy online.
 10. Przelewy elektroniczne w naszym sklepie internetowym są obsługiwane przez serwis przelewy24.pl, który wykorzystuje bezpieczne logowanie SSL.
 11. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Twoje konto w ceramico24.pl

 1. W celu prowadzenia Twojego konta w naszym sklepie internetowym będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. adres
  4. numer telefonu
  5. adres dostawy
  6. ustawienia konta oraz historię zakupów
  7. informację na temat dostawy
  8. historię płatności
  9. adres IP
 2. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś przy zakładaniu konta.
 3. Informujemy Cię, iż w każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody równoznaczne jest z usunięciem konta z naszego sklepu internetowego.
 4. Informujemy również, że Twoje dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak będziesz aktywnym klientem naszego sklepu. Usuniemy Twoje konto jeżeli nie korzystałeś  z konta  dłużej niż przez okres 03 (trzech) lat  od dnia, w którym dokonałeś ostatniego zakupu lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe nie będzie możliwe jeżeli, będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.
 5. Usuniecie Twoich danych osobowych nastąpi po usunięciu konta użytkownika.
 6. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące naszej oferty
  2. prezentacji oferty
  3. obsługi procesu reklamacji
  4. zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów
  5. udzielenia odpowiedzi na pytania techniczne
  6. realizacji bieżącej obsługi zamówienia
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.:

  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko
  3. adres
  4. numer telefonu
  5. adres dostawy
  6. ustawienia konta oraz historię zakupów
  7. informację na temat dostawy
  8. historię płatności
  9. całą korespondencję na dany temat
 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami w celu realizacji celów, o których mowa wyżej.
 4. Wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencję będziemy przechowywać przez okres 03 lat licząc od dnia, w którym otrzymano powyższe dane.
 5. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

10. Pozostałe przypadki wykorzystywania danych osobowych:

 1. Powinieneś wiedzieć, że:

  1. Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

  1. numer klienta
  2. numer zamówienia
  3. nr Faktury Vat
  4. imię i nazwisko
  5. adres pocztowy
  6. kwota transakcji
  7. data transakcji
 3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.

11. Polityka cookies (tzw. „ciasteczka”)

 1. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy ceramico24.pl z siedzibą pod adresem ul. Różana 21, 55-010 Radomierzyce.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Platformy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Platformy reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Ceramico24 w przeglądarce klienta przechowuje takie dane jak:
  1. oznaczenia serwerowni: ciasteczko ROUTEID,
  2. zmienne sesyjne: ciasteczko main,
  3. nazwę klienta: ciasteczko mega_nick.
 12. Ciasteczka przechowywane są tylko do końca sesji klienta.